Heyer Medical – Iternis IS
Heyer Medical – Iternis IS
უმაღლესი ხარისხის ხელოვნური სუნთქვის აპარატები - Iternis Base, ADV და NEO. სანდო, სტაბილური და საიმედო მოწყობილობები ნეონატალური, პედიატრიული და მოზრდილების მკურნალობისთვის.


14.03.2018